Koostööpartnerid ja sponsorlus

Koerad on aktiivsed loomad, kes vajavad liikumist ja tegutsemist. Soovime edendada koerte heaolu ja osaleda mitmesuguste harrastustegevuste toetamises. PrimaDogi koerad esindavad erinevaid eri tõugusid.

PrimaDog teeb kaastööd eri organisatsioonide ja liitudega, toetades nende tegevust ja võimaldades võimalikult paljude koerte aktiivsust. PrimaDog otsib aktiivselt uusi viise, kuidas aidata kaasa koertega seotud tegevustele ja olla neis osaline. Meie koostööpartneritest täpsemalt allpool. 

Eesti Kennelliit (EKL)

PrimaDog on 2019. aastast Eesti Kennelliidu peasponsor. PrimaDog on esil sponsorina kõikidel Eesti Kennelliidu korraldatud koeranäitustel ja koeraspordiüritustel. 

Külastage Eesti Kennelliiti veebisaiti

Soome Agilityliit (SAGI) 

PrimaDog sai SAGI peasponsoriks 2019. aastal. PrimaDog on uhke, et saab toetada paljude Soome koerte ja koeraomanike ühiseid harrastusi, millel on siin pikk traditsioon ja ambitsioonikad ühistegevused.
SAGI ühendab Soome agility-seltse. SAGI tegutseb katusorganisatsioonina ning edendab ja arendab koerte ja koeraomanike huvides seltside kaudu aktiivset spordi-, liikumis- ja harrastustegevust kõikides selle valdkondades. SAGI eesmärk on harrastajate füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse heaolu edendamine. Tegevusega soovitakse edendada koerte koolitamist ja heaolu ning parandada koerapidamise taset üldiselt. SAGI on agility-seltside katusorganisatsioon ja aktiivsusharrastust edendav ühing.

Külastage Soome Agilityliiti veebisaiti

Jälgige PrimaDogi sotsiaalmeediakanaleid ja olete alati kursis sündmustega, milles PrimaDog osaleb.

 

Kas teid huvitab PrimaDogi sponsorlusprogramm?

Kui teid huvitab koostöö PrimaDogiga, esindate mõnda organisatsiooni või korraldate sündmust, siis saate taotleda toetust PrimaDogi sponsorlusprogrammist. 

Meie kontaktandmed asuvad siin