Fanconis syndrom

VAFO SVERIGE AB INFORMERAR:
De diskussioner om sambandet mellan det s.k. Fanconis syndrom och hundsnacks tillverkade i Kina, som under många år florerat i bl.a. sociala medier, väcker starka känslor och skapar oro. Vi har full förståelse för det – det handlar ju ändå om våra käraste familjemedlemmar, hundarna.

Vi vill för vår egen del räta ut några missförstånd och klarlägga bakgrunden till godbitar av torkat kött från Kina.

Våra egna produkter av torkat kött
Våra produkter är trygga. Varken internationella undersökningar eller vårt eget kvalitetsarbete har kunnat påvisa några konkreta anledningar till att man bör undvika dessa produkter, om hunden och ägaren är nöjda med dem.

Det är viktigt att observera att torkade köttprodukter är avsedda som tillskottsnäring, som en godbit, inte som ett substitut istället för en balanserad diet bestående av torr-/våtfoder.
De aktuella belöningsprodukterna har mycket hög kötthalt och innehåller mycket protein, som processas i hundens njurar. Om hunden har fått problem av att äta sådana produkter, har den fått för mycket av dem. Även om hunden till stor del är en naturlig köttätare, så kan för mycket protein vara skadligt för den.

Torkat kött ska alltså inte jämföras med processat eller rått kött. På våra förpackningar rekommenderar vi att godbitarna inte ges åt valpar. Godbitarna rekommenderas vidare utgöra maximalt 10 procent av hundens dagliga energiintag, vilket framförallt för hundar av små raser innebär små mängder.

De belöningsprodukter av kinesiskt ursprung som finns i vårt sortiment kommer från noggrant utvalda fabriker, som har spårbara och certifierade (såsom ISO 9001, BRC, HACCP, FDA approved) produktionssystem. De fabriker vi samarbetar med genomgår regelbundna kontroller inom ramen för dessa kvalitetssystem, och vi utför dessutom ytterligare kvalitetskontroller hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vår koncern har ett välutvecklat system för egenkontroll, och för varje produkt som tillverkas finns tydliga produkt- och kvalitetsdefinitioner. Vi övervakar noggrannt att våra produkter håller jämn kvalitet och testar regelbundet för eventuella avvikelser även med stöd av fristående laboratorier.
Varje ny sändning av utomeuropeiskt ursprung genomgår också en obligatorisk veterinärbesiktning i samband med ankomst till hamn i EU-land, vilken måste vara godkänd för att produkterna ska få tillstånd att släppas in på marknaden.

FDA:s undersökningar
Diskussioner kring hundgodis tillverkat av torkat kött av kinesiskt ursprung dyker då och då upp i sociala medier, och vi har följt diskussionen i många års tid. Forskning kring frågan tog sin start i USA redan år 2007, och FDA (den lokala foder- och livsmedelssäkerhetsmyndigheten), har sedan dess gjort omfattande undersökningar utan att hitta någon orsak till symtom som motsvarar Fanconis syndrom. FDA har i sina studier kunnat påvisa ett samband om att hundar av små raser är överrepresenterade, och det finns misstanke om att produkterna ifråga felaktigt använts som ett helfoder istället för som belöning/tillskottsfoder.
På detta vis är hunden och människan inte helt olika varandra – en godbit här och där kan man unna sig, men för mycket av det goda riskerar att bli skadligt.

Kort om Fanconis syndrom
Fanconis syndrom är en sjukdom som också förekommer hos människor. Syndromet är en sjukdom som är relaterad till njurinsufficiens som innebär att njurarna ”läcker ut” t.ex. glukos, aminosyror och vitaminer i urinen. Det leder till att hundar dricker och urinerar mycket. Om sjukdomen inte behandlas leder det till att kroppen blir sur och allmäntillståndet försvagas. Fanconis syndrom kan bryta ut av sig självt, men kan också vara medfött (t.ex. genmutation, som finns hos rasen basenji). Orsakerna till att syndromet bryter ut är inte helt kända. Medicinsk forskning har ändå visat att syndromet förekommer mer hos vissa hundraser än hos andra. Dessa raser är bl.a. basenji och vissa terrier- och retriever-raser.

Fotnot:
Som ett förtydligande vill vi meddela att alla råvaror som används i PrimaDog helfoder (torr- och våtfoder) kommer från Europa, med undantag för lammkött som vi pga tillgång och kvalité valt att köpa in från Nya Zeeland