Dog's eye care PrimaDog

Friska ögon

hur tar du hand om din hunds ögon?

Friska hundögon är klara och rinner mycket lite. Om ögat börjar rinna allt mer och det verkar påverka hunden kan det handla om inflammation i ögats bindhinna. Det bästa är då att vända sig till en veterinär.

INFLAMMATION AV ÖGONENS BINDHINNA

En liten mängd sekret i hundens ögonvrå är normalt. En riklig gulaktig sekretutsöndring orsakas av bakterier är ett tecken på bindhinnekatarr. Bindhinnan på ett inflammerat öga blir röd. Kontakta din veterinär om ögat verkar irritera hunden så att den försöker klia eller gnugga ögat. 

LÅNGA HÅRSTRÅN KAN ORSAKA ÖGONPROBLEM

Om ditt husdjurs hår irriterar ögonen kan det skava och bindhinnekatarr blir oftast följden. Om så är fallet måste man behandla en eventuell ögoninfektion. Håren bör tas bort genom att trimmas med hårtrimmer.

RINNANDE ÖGON

Ibland kan det komma vätska från hundens ögon som lämnar spår. Håret blir färgat och hunden ser ledsen ut. Plötsligt rinnande ögon kan bero på att ögat skadats eller är inflammerat.  Om ögat plötsligt börja rinna bör du omedelbart kontakta veterinär. Rinnande ögon kan även bero på allergi.

För vissa raser är lätt rinnande ögon ett rasutmärkande drag och kräver inte behandling. Smutsiga spår efter rinniga ögon kan rengöras med ögonrengöring som är ämnat för detta och som säljs i djuraffärer.