Vaccinationer

VACCINATIONER

En ansvarsfull hundägare ser till att hunden är vaccinerad. Du kan vaccinera din hund mot vissa allvarliga sjukdomar, dels för att skydda hunden från onödigt lidande men även för att förhindra att allvarliga sjukdomar som t.ex. valpsjuka får fäste i vårt land.

Allmänt kan sägas att hundar och katter vaccineras första gången hos uppfödaren vid 7-9 veckors ålder, sedan vid 12 veckor och igen när de fyller ett år. Därefter sker vaccination en gång per år om du väljer att vaccinera mot kennelhosta. För att ställa ut eller tävla med din hund är det krav på att den är vaccinerad mot parvovirus och valpsjuka men inte kennelhosta. Däremot rekommenderas det att vaccinera även mot kennelhosta om din hund vistas i miljöer där det finns mycket hundar. Många hundpensionat och dagis kräver även vaccination mot kennelhosta. Är du osäker på vilken vaccination som det för tillfället är dags för så kan veterinären avgöra det genom att titta på ditt vaccinationskort eller i journalen, där alla vaccinationer skrivs in.

KENNELHOSTA

Kennelhosta påminner om människans kikhosta. Sjukdomen kan orsakas av flera olika virus och bakterier och leder oftast till en mycket kraftig och långvarig hosta. Inte sällan pågår hostandet i cirka 3 veckors tid. Ibland kan sekundära infektioner tillstöta och hunden kan då utveckla lunginflammation. Kennelhosta är vanlig och smittar lätt. Ofta ses en ökning av fall vintertid och i samband med hundutställningar och andra tävlingsarrangemang där många hundar samlas på en begränsad yta.

Symtom:

Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

Smittas vid direktkontakt

Kennelhosta smittas framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning.

Det finns två typer av kennelhostevaccin:

  • Nobivac KC som droppas i nosen
  • Nobicac Pi som injiceras under huden.

Hunden kan trots vaccination drabbas av kennelhosta men sjukdomen blir oftast lindrigare för de hundar som är vaccinerade. 

Vaccinet mot kennelhosta ger ett kortvarigt skydd och skall därför ges årligen.

RABIES

Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett över hela världen men Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Hunden är, globalt sett, den främsta smittöverföraren men andra smittbärare är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. Smittan är relativt vanligt förekommande i Östeuropa men ovanlig i övriga Europa. I Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika är sjukdomen mer vanligt förekommande. För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands.

För rabiesvaccination behövs ett EU-pass, vilket du kan få utfärdat hos veterinären. Hunden ska ha fyllt 3 månader innan den vaccineras. Vi rekommenderar en 2:a grundvaccination 1 månad efter den 1:a vaccinationen. Hunden får resa först efter att 21 dagar har gått från senaste vaccinationstillfället. Studera Jordbruksverket hemsida för aktuella bestämmelser för just det land du ska resa till.

VALPSJUKA

Valpsjuka är en dödlig virussjukdom som är utrotad i Sverige, men som dyker upp i vårt land ibland i samband med import av hundar eller på hundar som vistats utomlands. Alla hundar i Sverige bör vaccineras mot valpsjuka för att denna sjukdom inte åter ska få fäste här.

Symtom:

Viruset ger först diffusa symtom som till exempel hosta, rinnande nos och ögon men kan sedan övergå i neurologiska symptom med dödlig utgång.

Valpen vaccineras vid 12 veckors ålder och detta upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden mot valpsjuka vart tredje år.

PARVOVIRUSINFEKTION

Parvovirus drabbar framförallt unga valpar och äldre djur mycket hårt. Sjukdomen är livshotande då viruset angriper tarmen och ger en allvarlig infektion med kraftiga kräkningar och diarréer som följd. Parvoviruset är spritt över hela Sverige och är sannolikt relativt vanligt. Valpen vaccineras första gången av uppfödaren vid cirka 7-8 veckors ålder och därefter vid 12-13 veckors ålder. Anledningen till att två vaccinationer bör göras är att under de första månaderna kan de antikroppar som valpen fått ifrån tiken störa valpens egen antikroppsbildning efter vaccinationen. Efter 12 veckors ålder är tikens antikroppar borta och valpen kan bilda egna som skyddar tills nästa vaccinationstillfälle vid 1 års ålder. Därefter vaccineras hunden mot Parvo vart tredje år.

HCC (SMITTSAM LEVERINFLAMMATION)

HCC är en ovanlig virussjukdom som orsakar en allvarlig form av hepatit – ofta med dödlig utgång. Viruset angriper också slemhinnorna.

Valpen vaccineras vid 12 veckors ålder och detta upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden mot HCC vart tredje år.

LEPTOSPIROSIS

Leptospiros orsakas av en bakterie som i första hand angriper och skadar lever och njurar. Sjukdomen är vanlig utomlands, men i Sverige än så länge mycket ovanlig. Vaccination görs bara vid resa till länder med hög smittorisk. Grundvaccination sker genom två vaccinationer med en månads mellanrum och därefter var sjätte till tolfte månad för upprätthållet skydd. .